Poradnik

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby.
Od 1 Marca 2011r wysokość zasiłku wynosi 4000 zł.
Nasz zakład, wypłaca całą kwotę zasiłku, nie pobierając przy tym żadnej prowizji.
Zasiłek przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych (adoptowanych),
 • innych dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuków i rodzeństwa,
 • małżonka,
 • rodziców, Ojczyma, macochy oraz osób przysposabiających.

Śmierć w domu

W przypadku śmierci bliskiej osoby w domu, należy:

 • Wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.
 • Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy KADŁUBSKI, aby ciało zostało zabrane do chłodni.
 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu”, która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok. (w przypadku gdy zostanie wypisany „protokół zgonu” należy udać się do lekarza rodzinnego, który opiekował się osoba zmarłą celem wypisania karty zgonu.)
 • W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową. Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

W zakładzie pogrzebowym KADŁUBSKI ustalamy szczegóły pochówku takie jak:

 • data pogrzebu, kremacji,
 • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
 • wybór trumny, urny,
 • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

Śmierć w szpitalu

W przypadku śmierci bliskiej osoby w szpitalu, hospicjum lub innym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

 • Rodzina zostaje poinformowana o zdarzeniu przez lekarza dyżurującego lub pielęgniarkę.
 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu”, która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
 • Następnie aby ciało zostało zabrane do chłodni, zawiadamiamy zakład pogrzebowy KADŁUBSKI. Osoba zmarła może zostać zabrana z oddziału do chłodni nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od zgonu. W przypadku nie wskazania Zakładu Pogrzebowego, który odbierze osobę zmarłą , zwłoki zostaną przetransportowane do chłodni szpitalnej (prosektorium)
 • Po tych czynnościach należy udać się do szpitala odebrać kartę zgonu oraz rzeczy osobiste osoby zmarłej.
 • W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy KADŁUBSKI, który zorganizuje ceremonię pogrzebową. Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

W zakładzie pogrzebowym KADŁUBSKI ustalamy szczegóły pochówku takie jak:

 • data pogrzebu lub kremacji
 • wybór cmentarza i miejsca pochówku
 • wybór trumny, urny
 • Określenie rodzaju pogrzebu obrządku religijnego lub pogrzebu świeckiego.

Śmierć w wyniku przestępstwa lub wypadku

 • W przypadku gdy śmierć była wynikiem przestępstwa, wypadku lub z przyczyn nieznanych, należy wezwać pogotowie 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) albo policję 997.
 • Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz / prokurator po stwierdzeniu zgonu może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej w celu wykonania sekcji zwłok. (Jeżeli nie zdecyduję się na tą drogę postępujemy zgodnie z pkt.2-7 „Śmierć w domu”)
 • Jeżeli zapadła decyzja o przetransportowaniu osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej, czynność tą wykonuje firma, która posiada stosowną umowę z Prokuraturą. Informację na temat tego zakładu przekaże Państwu Prokurator lub Policja.
 • Po tych czynnościach należy udać się do Prokuratury aby otrzymać pozwolenie na odebranie zwłok (potrzebne do Zakładu Medycyny Sądowej) oraz na zorganizowanie pochówku (niezbędne do otrzymania aktu zgonu w USC).
 • Karta zgonu może zostać wypisana i wydana dopiero po sekcji zwłok.
 • W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy KADŁUBSKI, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do Zakładu Medycyny Sądowej.